Privatumo politika

1.   Asmens duomenų tvarkymas

1.1.   www.mcsparts.lt saugo ir gerbia Užsakovų (fizinių asmenų, kurie naudojasi www.mcsparts.lt teikiamomis paslaugomis) privatumą, todėl šios privatumo nuostatos skirtos padėti suprasti, kokius duomenis renka, kodėl juos renka ir ką su jais daro www.mcsparts.lt. Taip pat čia numatyti pagrindai, kuriais www.mcsparts.lt kaupia, tvarko ir saugo asmens duomenis, kuriuos renka www.mcsparts.lt arba kuriuos perduoda patys Užsakovai.

1.2.   Visi Užsakovų asmens duomenys yra tvarkomi laikantis Lietuvos ir Europos Sąjungos duomenų apsaugos teisės reikalavimų. www.mcsparts.lt, įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones, saugo Užsakovų asmens duomenis nuo praradimo, neteisėto panaudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo ar pakeitimo.

1.3.   Užsakovai yra laikomi susipažinusiais su asmens duomenų tvarkymo nuostatomis, kai jie užpildo prekių užsakymo iš www.motorcyclestorehouse.com formą ir/ ar duoda sutikimą perduoti savo asmens duomenis www.mcsparts.lt naujienlaiškiams siųsti.

1.4.   www.mcsparts.lt gali rinkti ir tvarkyti informaciją, kurią Užsakovai nurodo užsakinėdami prekes šiame tinklalapyje, adresu www.mcsparts.lt. Ši informacija apima informaciją, pateikiamą pildant užsakymą, prenumeruojant naujienas, siunčiant pranešimus ar kreipiantis kitais klausimais į www.mcsparts.lt el. paštu uzsakymai@mcsparts.lt. www.mcsparts.lt taip pat renka Užsakovų pateiktų užsakymų informaciją apie užsakymo eigą.

1.5.   www.mcsparts.lt renka ir tvarko toliau išvardytus asmens duomenis: vardą, pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, pateiktų užsakymų eigą ir istoriją, IP adresą, kai paslaugų Užsakovas juos suteikia, Užsakovų užklausų istoriją. Užsakovas supranta bei sutinka, kad www.mcsparts.lt perduotų asmens vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą, taip pat telefono numerį siuntų bendrovei, kurios pagalba Užsakovo prekės atkeliauja iš www.motorcyclestorehouse.com Užsakovo nurodytu adresu Lietuvoje.

1.6.   www.mcsparts.lt gali statistiniais tikslais rinkti ir naudoti su Užsakovo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis (pvz., duomenis apie įsigytas prekes). Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Užsakovo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

1.7.   www.mcsparts.lt tvarko Užsakovų asmens duomenis, nes tai būtina Užsakovo užsakytai paslaugai suteikti (pvz., siunčiant prekę Užsakovui jo nurodytu adresu) taip pat tam, kad www.mcsparts.lt įvykdytų savo įsipareigojimus, kuriuos nustato teisės aktai (pvz., sąskaitų faktūrų išrašymui).

1.8.   Pagrindiniai asmens duomenų tvarkymo tikslai: užsakymo apdorojimui, administravimui; prekių išsiuntimui Užsakovo nurodytu adresu; sąskaitų už užsakytas prekes ir kitų finansinių dokumentų išrašymui; problemų, susijusių su paslaugų teikimu išsprendimui; tiesioginės rinkodaros vykdymui (pvz., naujienlaiškių apie www.mcsparts.lt paslaugas siuntimui el. paštu, SMS žinutėmis ir (ar) kitais būdais); sutartinių įsipareigojimų įvykdymui; savalaikiam ir tinkamam atsakymų į Užsakovo užklausas, pateikimui; informavimui apie Užsakovo asmens duomenų tvarkymą, www.mcsparts.lt paslaugų teikimo sąlygų ir (ar) www.mcsparts.lt privatumo politikos pakeitimus; statistikos analizėms, bendriesiems tyrimams, kurie leidžia gerinti paslaugas bei tobulinti jų kokybę.

1.9.   Kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu (pvz., naujienlaiškių apie www.mcsparts.lt paslaugas siuntimui el. paštu, SMS žinutėmis ir (ar) kitais būdais), teisinis tokio asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Užsakovo duotas sutikimas arba www.mcsparts.lt teisėtas interesas teikti Užsakovui, kaip klientui, informaciją apie panašias paslaugas. Užsakovui yra suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė atsisakyti jo asmens duomenų naudojimo pirmiau nurodytu tikslu, arba, kai tvarkymo pagrindas yra teisėtas www.mcsparts.lt interesas, teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

1.10.   Kai asmens duomenys tvarkomi informavimo apie Užsakovo asmens duomenų tvarkymą, www.mcsparts.lt paslaugų teikimo sąlygų ir (ar) www.mcsparts.lt privatumo politikos pakeitimus, tikslais, teisinis tokio asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Shipzee.com taikoma teisinė prievolė arba sutarties, kurios šalis yra Užsakovas, vykdymas, arba www.mcsparts.lt teisėtas interesas.

1.11.   Užsakovams suteikiamos tam tikros teisės, susijusios su jų asmens duomenų apsauga, kurios yra:

          teisė susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;

          teisė reikalauti, kad www.mcsparts.lt nepagrįstai nedelsdamas ištaisytų netikslius su Užsakovu susijusius asmens duomenis;

          teisė reikalauti, kad www.mcsparts.lt perduotų visą ar dalį Užsakovo pateiktos informacijos Užsakovui ar kitam duomenų valdytojui, kai tai yra
       technologiškai įmanoma;

       įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą);

          teisė reikalauti ištrinti savo asmens duomenis, kai tam yra teisinis pagrindas (pvz., kai duomenys nebereikalingi tų tikslų, kuriems
          buvo surinkti, pasiekimui arba kai duomenys tvarkomi neteisėtai);

          teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, kai tam yra teisinis pagrindas;

          teisė kreiptis į atsakingą duomenų apsaugos instituciją bei pateikti skundą dėl jo asmens duomenų tvarkymo neteisėtumo;

         – teisė kreiptis į www.mcsparts.lt el.paštu uzsakymai@mcsparts.lt ir atsisakyti Užsakovui el.paštu, SMS žinutėmis ir (ar) kitais būdais siunčiamų tiesioginės rinkodaros pranešimų. El. paštu siunčiamų pranešimų taip pat galima atsisakyti gautame el. laiške paspaudus atitinkamą nuorodą. Visi klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu gali būti pateikiami elektroninio pašto adresu uzsakymai@mcsparts.lt. Kilus abejonėms dėl Užsakovo tapatybės www.mcsparts.lt gali pareikalauti papildomos informacijos tam, jog teisingai identifikuotų Užsakovą.

1.13.   Užsakovų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt. www.mcsparts.lt rekomenduoja prieš teikiant oficialų skundą susisiekti elektroninio pašto adresu uzsakymai@mcsparts.lt arba telefonu: +370 637 06103 su atsakingais asmenimis www.mcsparts.lt, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

1.14.   www.mcsparts.lt naudojasi trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis (pvz., siuntų tarnybomis). Tokių paslaugų tinkamam suteikimui gali būti būtina suteikti prieigą prie Užsakovo asmens duomenų. Šiuo atveju www.mcsparts.lt užtikrina, kad duomenų tvarkytojai laikytųsi konfidencialumo bei tinkamos asmens duomenų apsaugos užtikrinimo pareigų.

1.15.   Užsakovo pateikti ir užsakymui vykdyti renkami duomenys saugomi tol, kol Užsakovui yra perduodamos užsakytos prekės, nebent teisės aktai nustato kitokius, ilgesnius saugojimo terminus. El. paštas, skirtas siųsti www.mcsparts.lt naujienlaiškius, saugomas neribotą laiką, išskyrus kai Užsakovas atsisako naujienlaiškių.

1.16.   Užsakovo pateikti ir užsakymui vykdyti renkami duomenys saugomi tol, kol Užsakovui yra suteikiama paslauga, nebent teisės aktai nustato kitokius, ilgesnius saugojimo terminus. El. paštas, telefono numeris ir kiti duomenys, skirti siųsti www.mcsparts.lt tiesioginės rinkodaros pranešimams, saugomi tol, kol Užsakovas neatsisako tokių pranešimų.

2.   Slapukų naudojimas www.mcsparts.lt

2.1.   www.mcsparts.lt informuoja, kad savo el. puslapyje naudoja slapukus (cookies). Tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote www.mcsparts.lt svetainėje. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.

2.2.   Ši politika paaiškina kaip www.mcsparts.lt naudoja slapukus. Ši politika gali būti dalinai pakeista be išankstinio perspėjimo. Siekdami užtikrinti, kad naudojatės atnaujinta informacija apie slapukų naudojimą, prašome reguliariai peržiūrėti šią politiką apie galimus pasikeitimus. Naudodamiesi www.mcsparts.lt tinklapiu sutinkate su slapukų patalpinimu jūsų kompiuteryje, atsižvelgiant į šioje politikoje išdėstytas taisykles. Jei jūs nesutinkate priimti slapukų iš šio tinklapio, prašome atjungti savo slapukų palaikymą interneto naršyklėje arba atsisakyti naudotis šiuo tinklapiu.

2.3.   Dauguma interneto naršyklių pagal pradinius nustatymus priima slapukus. Tačiau Jūs turite galimybę atjungti slapukus, pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Taip pat galima sukonfigūruoti savo naršyklės nustatymus taip, kad galėtumėte priimti tik atitinkamus slapukus, arba gauti perspėjimo pranešimą, kiekvieną kartą leidžiantį jums nuspręsti ar norite saugoti slapukus savo kompiuteryje. Norint valdyti slapukus savo kompiuteryje, tam yra įvairios galimybės, pvz., jums padės „pagalbos (ang. help)“ sekcija Jūsų naršyklėje. Taip pat Jūs galite ištrinti ar išjungti sukauptą informaciją. Jei slapukų palaikymas išjungtas, tai gali riboti www.mcsparts.lt svetainės naudojimą.

2.4.   www.mcsparts.lt naudoja slapukus www.mcsparts.lt svetainės statistinei informacijai rinkti (apie apsilankymus svetainėje, suprasti, kaip lankytojai naudoja svetainę, ir padėti spręsti su svetaine susijusius klausimus ir pan.).

2.5.   www.mcsparts.lt taip pat naudoja trečiųjų asmenų slapukus: facebook, todėl facebook taip pat gali naudoti slapukus Shipzee.com svetainėje. Facebook slapukų naudojimui taikoma jo privatumo politika, o ne www.mcsparts.lt privatumo politika.