Pirkimo pardavimo taisyklės

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. MB “A-projects”, juridinio asmens kodas 305742706, PVM mokėtojo kodas LT100014114016, buveinės adresas Sodų g. 36-33, LT-00105 Palanga (toliau – Bendrovė), paslaugų teikimo interneto svetainėje http://www.mcsparts.lt (toliau – Interneto Svetainė) taisyklės (toliau –Taisyklės) reglamentuoja Bendrovės Interneto Svetainėje teikiamų paslaugų sąlygas bei tvarką.

1.2. Prieš pradėdamas naudotis Interneto Svetaine ir joje Bendrovės teikiamomis paslaugomis, pirkėjas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Naudodamasis Bendrovės Interneto Svetainėje teikiamomis paslaugomis pirkėjas patvirtina, kad sutinka laikytis Taisyklių.

1.3. Taisyklės nustato bendrąsias Interneto Svetainėje sudaromų sutarčių sąlygas ir yra neatsiejama šių sutarčių dalis.

1.4. Sudaryti sutartis Interneto Svetainėje turi teisę tik tie asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą yra veiksnūs ir gali sudaryti atitinkamas sutartis. Pirkėjais šių Taisyklių kontekste yra vadinami tiek prie Interneto svetainės sistemos prisiregistravę, tiek neprisiregistravę vartotojai.

1.5. Bendrovė, teikia tarpininkavimo užsakant prekes paslaugas. Visais atvejais www.mcsparts.lt platforma yra laikoma tik tarpininkavimo paslaugos teikėju, užsakant ir atsiunčiant prekes iš www.motorcyclestorehouse.com ir jokiais atvejais neprisiima prekių pardavėjo pareigų ir atsakomybės.

1.6. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad turi teisę registruotis ir (arba) pirkti paslaugas Interneto Svetainėje.

2. SUTARTIES SUDARYMO TVARKA

2.1. Siekdami išvengti bet kokių neaiškumų, pažymime, kad Klientas pats prisiima atsakomybę už planuojamas užsakyti prekes (tinkamą dydį, spalvą, modelį ir pan.). Bendrovė veikia kaip tarpininkas užsakant prekes iš tiekėjo internetinio puslapio www.motorcyclestorehouse.com Esant neaiškumams, klientas gali kreiptis pagalbos ir konsultacijos per specialią pagalbos formą, bet galutinį sprendimą priima pats, būtent užsakymo apmokėjimo metu ir savo informuotą sprendimą pažymi sutikdamas su šioje interneto svetainėje taikomomis taisyklėmis, t.y. su jomis susipažinęs.

2.2. Susitarimas su Pirkėju visada apibrėžiamas reikalavimais ir taisyklėmis, kurie pateikiami šiame dokumente. Pirkėjas, prieš pradėdamas naudotis paslaugomis, privalo susipažinti su šių Taisyklių nuostatomis.

2.3. Klientas rinkdamasis prekes internetiniame puslapyje www.motorcyclestorehouse.com , gali matyti kainas. Šios kainos bus įtrauktos į galutinį pasiūlymą, pridedant pristatymo mokestį Lietuvoje. Klientas taip pat gali matyti numatomą pristatymo terminą iš www.motorcyclestorehouse.com sandėlio.

2.4. Sutarties forma. Visos sutartys Interneto Svetainėje yra sudaromos elektronine forma, naudojant ryšio priemones (kompiuterių tinklus). Bendrovė, sudarydama sutartis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatomis su vėlesniais pakeitimais ir (ar) papildymais.

2.5. Užsakymo pateikimas. Užsakymas laikomas pateiktu, kai klientas atlieka šiose Taisyklėse nurodytus veiksmus ir sumoka ar įsipareigoja sumokėti paslaugos ir užsakomų prekių kainą. Bendrovei gavus mokėjimą ar informaciją patvirtinančią apie atliktą mokėjimą, pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu automatiškai išsiunčiamas užsakymo gavimą patvirtinantis pranešimas.

2.6. Nuo užsakymo pateikimo momento laikoma, kad klientas patvirtino individualų užsakymą, kuriam taikomas Civilinio kodekso 6.228(10) straipsnis (daugiau skaityti prekių grąžinime)

2.7. Veiksmai, atliekami sudarant sutartį. 1. Susipažįstama su šioje interneto svetainėje taikomomis taisyklėmis; 2. Perskaitoma ir išsamiai susipažįstama su Interneto Svetainėje pateikiama informacija apie tai, kaip užsakyti prekes iš www.motorcyclestorehouse.com; 3. Susipažinus su šia informacija, interneto svetainėje www.motorcyclestorehouse.com klientas išsirenka norimas prekes; 4. Jeigu kyla klausimų ir neaiškumų klientas gali ir turi teisę kreiptis pagalbos į Bendrovę. 5. Toliau klientas, išsirinkęs prekes, užpildo specialią užsakymo formą, nurodydamas el. Paštą, telefono numerį, prekės (ių) nuorodą, kiekį ir komentarą (pvz. pageidaujamas dydis spalva ir pan.); 6. Per 48 val. Klientas gauna galutinės kainos pasiūlymą su PVM ir pristatymu Lietuvoje. Šio pasiūlymo klientas gali atsisakyti ir pasiūlymo gavimas nėra pagrindas sutarties sudarymui; 7. Sutartis sudaroma, kai klientas sutinka su pasiūlymu ir jį apmoka per šią internetinę svetainę, nurodydamas pilną vardą pavardę, kontaktinius duomenis ir pristatymo būdą, bei pasirenka mokėjimo būdą ir užbaigia pirkimą.

2.8. Informacijos suteikimas. Prieš sudarant sutartį Interneto Svetainėje klientui yra suteikiama išsami informacija apie teikiamą paslaugą ir klientui galiojančias atsakomybes. 

2.9. Mokėjimo tvarka. Visi mokėjimai, priklausomai nuo pirkėjo pasirinkto mokėjimo būdo, yra atliekami pavedimu į Interneto Svetainėje nurodytą Bendrovės, arba Bendrovės įgalioto trečiojo asmens, teikiančio mokėjimo paslaugas, banko sąskaitą (daugiau apie apmokėjimo būdus).

2.10. Nesudarius sutarties, t.y. neapmokėjus el.paštu gauto pasiūlymo per 24 val., pasiūlymas yra anuliuojamas. Klientas norėdamas užsakyti prekių parsiuntimo paslaugą turi iš naujo pildyti užsakymo formą.

2.11. Paslaugų kokybė. Bendrovė nenustato ir nelemia trečiųjų asmenų parduodamų paslaugų kainos, kokybės ir kitų sąlygų.

2.12. Esant situacijai, kai paslaugų teikėjas dėl nenumatytų aplinkybių negali klientui pasiūlyti prekių užsakymo ir parsiuntimo paslaugos, sutartis su klientu gali būti vienašališkai nutraukiama arba klientui gali būti pasiūloma analogiška paslauga.

2.13. Teisė atsisakyti sutarties. Šioje internetinėje svetainėje yra taikomas Civilinio kodekso 6.228(10) straipsnis (Vartotojų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties), pagal kurį:

Vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms.

INFORMUOJAME, KAD WWW.MCSPARTS.LT PLATFORMA YRA TARPININKAS, KURIS NETURI PREKIŲ SAVO SANDĖLYJE. VISOS JŪSŲ UŽSAKOMOS PREKĖS YRA INDIVIDUALUS UŽSAKYMAS, TODĖL NEGALI BŪTI GRĄŽINAMOS. UŽSAKYDAMI IR PIRKDAMI PREKES ĮSITIKINKITE, KAD PREKĖ JUMS TINKA. JEIGU KYLA KLAUSIMŲ, GALITE SUSISIEKTI SU MUMIS PER SPECIALIĄ PAGALBOS FORMĄ IR PASITARTI, TAČIAU ATSAKOMYBĘ UŽ GALUTINĮ SPRENDIMĄ APMOKĖTI EL.PAŠTU GAUTĄ PASIŪLYMĄ PRISIIMA KLIENTAS.

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3.1. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo Interneto Svetainėje.

3.2. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad tuo atveju, jei jis pasinaudoja Interneto Svetainės paslaugomis po Taisyklių pakeitimo datos, pirkėjo naudojimosi paslaugomis faktą Bendrovė vertina kaip naujos Susitarimo redakcijos sąlygų priėmimą.

3.3. Pirkėjas sutinka su tuo, kad Bendrovė turi teisę siųsti pirkėjui pranešimus, įskaitant pranešimus apie Taisyklių sąlygų pakeitimą, elektroniniu paštu, telefonu, paštu arba pateikti norimą informaciją savo svetainėje.

3.4. Bendrovė teikdama paslaugas vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo, Mažmeninės prekybos taisyklėmis bei vėlesnių jų redakcijų nuostatomis ir kitais galiojančiais teisės aktais.